Sterkte berekening

Door een sterkte berekening te gebruiken of door ons te laten maken, kunt u tijdens de engineering zien of de gekozen combinatie van constructie, materialen en belastingen al dan niet gaan leiden tot vervorming en of bezwijking van het onderdeel.

Door tijdens de engineering gebruik te maken van tussentijdse sterkte berekeningen kun je vroegtijdig kritische zones ontdekken en deze aanpassen om alsnog voldoende sterkte, meer stabiliteit te genereren. 
Maar het zou ook kunnen dat er veel te zwaar is ontworpen waardoor je juist lichter gemaakt kan worden.

Hier onder ziet u een voorbeeld waarbij de rode kritische zones na
her-engineering zijn opgeheven.

Rapport

Als er een sterkte berekening is gemaakt dan kunt u van ons een passend advies verwachten met een daarbij behorende rapport. In dit rapport kunt zien waar de kritische zones zitten en wat daarvoor de oplossing is.

Hiernaast ziet u enkele foto’s.

Foto 1: Is aangeleverd onderdeel voor sterkte berekening.  

Foto 2: Hier kun je zien waar de kritische zones zitten

Foto 3:  Aangepast onderdeel

Foto 4: Aangepast onderdeel zonder kritische zones